Kategoria: Analizy

 • Wskaźnik liczby lekarzy na mieszkańca poprawia się

  Wskaźnik liczby lekarzy na mieszkańca poprawia się

  W 2004 roku, w momencie akcesji do UE, Polska była na przedostatnim miejscu w Europie pod względem liczby lekarzy przypadających na sto tysięcy mieszkańców. Od 2004 roku do 2021 Polska wskoczyła o pięć szczebli wyżej. Od momentu akcesji do UE Polska dokonała dużego skoku w zakresie kształcenia lekarzy, dzięki czemu liczba lekarzy w Polsce znacznie…

 • Dostępność przedszkoli rośnie

  Dostępność przedszkoli rośnie

  Polska jest poniżej średniej europejskiej jeśli chodzi o odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Odsetek dzieci korzystających z edukacji wczesnoszkolnej jest w Polsce wyższy niż średnio w UE w najstarszej grupie wiekowej – 5 lat, w młodszych grupach Polska wypada słabiej niż średnia europejska. Szczególnie jest to widoczne w najmłodszej grupie wiekowej – 3 lata. W…

 • Sytuacja mieszkaniowa poprawia się, najbardziej w dużych miastach

  Sytuacja mieszkaniowa poprawia się, najbardziej w dużych miastach

  Liczba mieszkań na tysiąc mieszkańców rośnie we wszystkich kategoriach powiatów. Jednak na wsi i w mniejszych miastach ten wzrost jest niższy niż w dużych ośrodkach. Może to świadczyć o nierównościach w dostępie do mieszkań pomiędzy zamożniejszymi i uboższymi regionami. W rankingu Deloitte Polska jest na przedostatnim miejscu w Europie pod względem liczby mieszkań przypadających na…

 • Rozwój regionalny Polski: bogate i uboższe powiaty rosną w podobnym tempie

  Rozwój regionalny Polski: bogate i uboższe powiaty rosną w podobnym tempie

  W Polsce przez ostatnie dwie dekady zamożniejsze i uboższe regiony rozwijały się równomiernie, przynajmniej pod względem przeciętnego wynagrodzenia. Nie doszło do wzrostu nierówności pomiędzy regionami. Powtarzane teraz i w przeszłości tezy o rzekomym rosnącym rozwarstwieniu regionalnym w Polsce nie znajdują potwierdzenia w liczbach. Podobne tempo rozwoju nie jest jednak jednoznacznie korzystnym zjawiskiem – dysproporcja między…

 • Miasta kilku prędkości

  Miasta kilku prędkości

  Reforma samorządowa przeprowadzona w 1999 r. nie była dla wszystkich miast korzystna. Dane potwierdzają, że część ośrodków mogła na tej reformie stracić. Wskutek reformy samorządowej wprowadzonej w 1999 r. 31 miast straciło status stolicy województwa. Istnieje powszechny pogląd, że administracyjna degradacja tych ośrodków była dla nich traumą i pociągnęła za sobą nie tylko utratę prestiżu,…

 • Jak fundusze UE wpływają na wynagrodzenia w polskich miastach?

  Jak fundusze UE wpływają na wynagrodzenia w polskich miastach?

  Polityka spójności spełnia swoją rolę – wspiera regiony uboższe. Kłopot może polegać na tym, że te regiony mogą nie mieć własnych motorów wzrostu. Trzeba wziąć to pod uwagę projektując kolejne programy wsparcia. W serwisie MójPowiat.eu prezentowane są dane dotyczące wpływu funduszy europejskich na wysokość wynagrodzeń Polaków. Opracowane przez ekonomistów SGH statystyki pozwalają sprawdzić, jaka część…