Wróc do listy analiz

Wskaźnik liczby lekarzy na mieszkańca poprawia się

W 2004 roku, w momencie akcesji do UE, Polska była na przedostatnim miejscu w Europie pod względem liczby lekarzy przypadających na sto tysięcy mieszkańców.

Od 2004 roku do 2021 Polska wskoczyła o pięć szczebli wyżej.

Od momentu akcesji do UE Polska dokonała dużego skoku w zakresie kształcenia lekarzy, dzięki czemu liczba lekarzy w Polsce znacznie zwiększyła się. Polska jest na trzecim miejscu w Europie, za Cyprem i Rumunią, pod względem wzrostu liczby lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców, w ujęciu procentowym. Kraje takie jak Francja i Włochy zanotowały bardzo słaby wzrost, a stawkę zamykają Węgry, gdzie odnotowano spadek wskaźnika.

W ostatnich latach populacja Polski spadała, tymczasem liczba lekarzy w Polsce wzrosła.

W ujęciu wojewódzkim najwięcej lekarzy na 10 tysięcy ludności jest w środkowej Polsce, w województwach mazowieckim i łódzkim. Natomiast najsłabiej wskaźnik ten prezentuje się w województwach lubuskim i opolskim.

W ostatnich latach najwyższy wzrost wskaźnika lekarzy odnotowano w województwach mazowieckim, dolnośląskim, łódzkim i pomorskim (wzrost o ponad 15 lekarzy na 10 tysięcy ludności). Najmniejszą poprawę odnotowano w województwach kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim, opolskim i lubuskim.

Wzrost liczby lekarzy w Polsce pokazuje, że dostępność lekarzy wzrosła. Istnieją jednak znaczne różnice między poszczególnymi regionami. Ich wyrównanie stanowi wyzwanie na kolejne lata.

Polecane analizy