Autor: Jerzy Morawski

  • Sytuacja mieszkaniowa poprawia się, najbardziej w dużych miastach

    Sytuacja mieszkaniowa poprawia się, najbardziej w dużych miastach

    Liczba mieszkań na tysiąc mieszkańców rośnie we wszystkich kategoriach powiatów. Jednak na wsi i w mniejszych miastach ten wzrost jest niższy niż w dużych ośrodkach. Może to świadczyć o nierównościach w dostępie do mieszkań pomiędzy zamożniejszymi i uboższymi regionami. W rankingu Deloitte Polska jest na przedostatnim miejscu w Europie pod względem liczby mieszkań przypadających na…